Podmioty wspierające osoby ze szczególnymi potrzebami:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Krótka 1, 78-200 Białogard, Woj. Zachodniopomorskie
tel.: 94 3579 60  fax: 94 717 70 12
email: mops@bialogard.info
godziny otwarcia:
pon. - pt. 700 – 1500
 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie

ul. Dworcowa 2, 78-200 Białogard, Woj. Zachodniopomorskie 
tel.: 94 312 25 96
email: pppbialogard@poczta.onet.pl
godziny otwarcia:
pon. - pt. 730- 1530
 Warsztat Terapii Zajęciowej „Szansa”

ul. Kościelna 1, 78-200 Białogard, Woj. Zachodniopomorskie 
tel/fax: 94 35 79 500 , 94 35 79 501
email: wtz@bialogard.info
www: www.wtz.bialogard.info
BIP: bip.wtz.bialogard.info
godziny otwarcia:
pon. - pt. 700 – 1500
 Powiatowy Dom Samopomocy. Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalne

Plac Wolności 1, 78-200 Białogard, Woj. Zachodniopomorskie
tel.: 94 312 59 99
email: kontakt@pds.powiat-bialogard.pl
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie

Plac Wolności 1, 78-200 Białogard, Woj. Zachodniopomorskie 
tel. 94 312-58-87, fax 94 312-09-11,
email: pcprbialogard@poczta.fm
www.pcpr.bialogard.pl
godziny otwarcia:
pon. - pt. 700 – 1500
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Białogard

ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard,
tel. 94 311-02-43, fax 94 312-78-28
email: sekretariat@gops.gmina-bialogard.pl
 Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych

ul. Św. Brata Alberta 1, 78-200 Białogard, Woj. Zachodniopomorskie
tel. (94) 31-278-11, fax (94) 31-23-613
 Delegatura ZOW NFZ w Koszalinie

ul. Andersa 34, 75-626 Koszalin, Woj. Zachodniopomorskie
TIP-Telefoniczna Informacja Pacjenta 800 190 590
email: koszalin@nfz-szczecin.pl
godziny pracy urzędu:
poniedziałek 800 - 1800
wtorek - piątek 800 - 1600
(pobieranie biletów w godz. od 750 do 1550)
 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
w Białogardzie

ul. Grunwaldzka 49, 78-200 Białogard, Woj. Zachodniopomorskie
tel. 94 311 32 50, 518 324 719
e-mail: sow@podswierkiem.org