Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Centrum Usług Wspólnych w Białogardzie udostępnia możliwość wnoszenia podań, skarg, wniosków i zapytań w formie elektronicznej, opatrzonych właściwym podpisem elektronicznym zgodnym w wymaganiami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r., nr 64, poz. 565, ze zm.)


Funkcjonalność realizowana jest za pomocą systemu ePUAP lub obywatel.gov.pl


Przejdź na stronę skrzynki umożliwiającej złożenie pisma drogą elektroniczną

OBYWATEL.GOV.PL
informacje i usługi przyjazne obywatelom
Usługa uruchomiona w systemie Ministerstw Cyfryzacji pozwala w wygodny sposób i bez wychodzenia z domu wypełnić formularz pisma ogólnego i wysłać go na elektroniczną skrzynkę podawczą.
www.epuap.gov.pl
adres skrytki:
/CUW-BIALOGARD/SkrytkaESP
(Uwaga: Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne)