Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw


Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się w godzinach pracy sekretariatu Centrum Usług Wspólnych w Białogardzie:


poniedziałek - piątek 700 - 1500


Sprawy przyjmowane są w formie pisemnej przez sekretariat oraz w formie elektronicznej przez pocztę e-mail lub platforma e-PUAP.

Sprawy rozpatrywane są zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego.

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Białogardzie
przyjmuje uwagi, opinie i sugestie w sprawie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie działalności architektonicznej, informatycznej i informacyjno-komunikacyjnej: poniedziałek - piątek 1300-1400

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Białogardzie

przyjmuje skargi i wnioski: poniedziałek - piątek 700 - 1500, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu.