Redaguje i prowadzi nadzór merytoryczny BIP:

mgr Wioleta Kowalewska – Dyrektor CUW

ul. 1-go Maja 18

78-200 Białogard

tel. (94) 3579 351

e-mail: cuw.wioleta.kowalewska@bialogard.info

Za modyfikację informacji na BIP odpowiada:

mgr Wioleta Kowalewska – Dyrektor CUW

ul. 1-go Maja 18

78-200 Białogard

tel. (94) 3579 351

e-mail: cuw.wioleta.kowalewska@bialogard.info