Centrum Usług Wspólnych w Białogardzie jest jednostką organizacyjną prowadzoną przez Miasto Białogard w formie miejskiej jednostki budżetowej.
     Jako jednostka obsługująca w rozumieniu art. 10 b ustawy o samorządzie gminnym prowadzi wspólną obsługę jednostek organizacyjnych Miasta Białogard, zwanych dalej „jednostkami obsługiwanymi" wyszczególnionych w załączniku nr 1 Uchwały NR L/407/2022 RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU z dnia 28 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych oraz nadania mu statutu.
Jednostkami organizacyjnymi Miasta Białogard objętymi wspólną obsługą przez Centrum Usług Wspólnych w Białogardzie od 1 stycznia 2023 roku :

 1. Przedszkole Miejskie Nr 1 "Bajka" w Białogardzie
 2. Przedszkole Miejskie Nr 2 "Słoneczne" w Białogardzie
 3. Przedszkole Miejskie Nr 3 "Niezapominajka" w Białogardzie
 4. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białogardzie
 5. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Białogardzie
 6. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Białogardzie
 7. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białogardzie
 8. Żłobek Miejski "Niezapominajka" w Białogardzie
 9. Żłobek Miejski "Gryfuś" w Białogardzie
 10. Warsztat Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Białogardzie
 11. Białogardzka Biblioteka Publiczna im Karola Estreichera

=========================================================
     Centrum Usług Wspólnych w Białogardzie jest jednostką organizacyjną prowadzoną przez Miasto Białogard w formie miejskiej jednostki budżetowej.
     Jako jednostka obsługująca w rozumieniu art. 10b ustawy o samorządzie gminnym prowadzi wspólną obsługę jednostek organizacyjnych Miasta Białogard, zwanych dalej „jednostkami obsługiwanymi" wyszczególnionych w załączniku nr 1 Uchwały NR XL/321/2021 RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych oraz nadania mu statutu.
     Jednostkami organizacyjnymi Miasta Białogard objętymi wspólna obsługą przez Centrum Usług Wspólnych w Białogardzie od 1 lipca 2022 roku są:

 1. Przedszkole Miejskie Nr 1 "Bajka" w Białogardzie
 2. Przedszkole Miejskie Nr 2 "Słoneczne" w Białogardzie
 3. Przedszkole Miejskie Nr 3 "Niezapominajka" w Białogardzie
 4. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białogardzie
 5. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Białogardzie
 6. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Białogardzie
 7. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białogardzie
 8. Żłobek Miejski "Niezapominajka" w Białogardzie
 9. Żłobek Miejski "Gryfuś" w Białogardzie
 10. Warsztat Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Białogardzie

=========================================================

Centrum Usług Wspólnych w Białogardzie jest jednostką organizacyjną prowadzoną przez Miasto Białogard w formie miejskiej jednostki budżetowej.
Jako jednostka obsługująca w rozumieniu art. 10b ustawy o samorządzie gminnym prowadzi wspólną obsługę jednostek organizacyjnych Miasta Białogard, zwanych dalej „jednostkami obsługiwanymi" wyszczególnionych w załączniku nr 1 Uchwały NR L/407/2022 RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU z dnia 28 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych oraz nadania mu statutu.
Jednostkami organizacyjnymi Miasta Białogard objętymi wspólna obsługą przez Centrum Usług Wspólnych w Białogardzie od 1 września 2022 roku są:
1. Przedszkole Miejskie Nr 1 "Bajka" w Białogardzie
2. Przedszkole Miejskie Nr 2 "Słoneczne" w Białogardzie
3. Przedszkole Miejskie Nr 3 "Niezapominajka" w Białogardzie
4. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białogardzie
5. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Białogardzie
6. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Białogardzie
7. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białogardzie
8. Żłobek Miejski "Niezapominajka" w Białogardzie
9. Żłobek Miejski "Gryfuś" w Białogardzie
10. Warsztat Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Białogardzie