Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-42a1e13c-1da1-11ef-a7c1-72acb4a2af8f