• SWZ zmiana treści 20.06.2022 r.
  304 KB
 • Załącznik nr 1c do formularza ofertowego- formularz cenowy- Część III- zmiana treści 20.06.2022
  38 KB
 • Załącznik nr 5 do SWZ- projekt umowy- zmiana treści 20.06.2022 r.
  154 KB
 • Załącznik nr 6c do SWZ- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- Część III- zmiana treści 20.06.2022
  35 KB
 • Wyjaśnienie treści SWZ 20.06.2022
  295 KB
 • SWZ
  473 KB
 • Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy
  21 KB
 • Załączniki nr 1a do formularza ofertowego - FORMULARZ CENOWY część I
  32 KB
 • Załączniki nr 1b do formularza ofertowego - FORMULARZ CENOWY część II
  16 KB
 • Załączniki nr 1c do formularza ofertowego - FORMULARZ CENOWY część III
  38 KB
 • Załączniki nr 1d do formularza ofertowego - FORMULARZ CENOWY część IV
  35 KB
 • Załącznik nr 1e do formularza ofertowego- formularz cenowy-część V
  26 KB
 • Załącznik nr 1f do formularza ofertowego- formularz cenowy-część VI
  17 KB
 • Załącznik nr 1g do formularza ofertowego- formularz cenowy-część VII
  18 KB
 • Załącznik nr 1h do formularza ofertowego- formularz cenowy- Część VIII
  19 KB
 • Załącznik nr 1i do formularza ofertowego- formularz cenowy- Część IX
  14 KB
 • Załącznik nr 1j do formularza ofertowego- formularz cenowy- Część X
  21 KB
 • Załącznik nr 1k do formularza ofertowego- formularz cenowy- Część XI
  15 KB
 • Załącznik nr 2 do SWZ. - oświadczenie wykonawcy o nie podl. wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału
  15 KB
 • Załącznik nr 3 do SWZ- oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenia zamówienia z art. 117 ust.4 pzp
  13 KB
 • Załącznik nr 4 do SWZ- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
  15 KB
 • Załącznik nr 5 do SWZ - projekt umowy
  163 KB
 • Załącznik nr 6a do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ I
  217 KB
 • Załącznik nr 6b do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ II
  114 KB
 • Załącznik nr 6c do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ III
  234 KB
 • Załącznik nr 6d do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ IV
  228 KB
 • Załącznik nr 6e do SWZ- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- Część V
  190 KB
 • Załącznik nr 6f do SWZ- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- Część VI
  105 KB
 • Załącznik nr 6g do SWZ- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- Część VII
  141 KB
 • Załącznik nr 6h do SWZ- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- Część VIII
  130 KB
 • Załącznik nr 6i do SWZ- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- Część IX
  79 KB
 • Załącznik nr 6j do SWZ- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- Część X
  181 KB
 • Załącznik nr 6k do SWZ- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- Część XI
  125 KB