• - Zapytanie ofertowe
  514 KB
 • - Załącznik nr 1 do ZO- formularz ofertowy
  23 KB
 • - Załącznik nr 1 do oferty- formularz asortymentowo-cenowy
  9 KB
 • - Załącznik nr 2 do ZO- oświadczenie
  15 KB
 • - Załącznik nr 3 do ZO- projekt umowy
  28 KB
 • - Informacja o unieważnieniu postępowania
  262 KB