• Bilans Jednostki Budżetowej
  87 KB
 • Informacja dodatkowa
  306 KB
 • Rachunek zysków i strat jednostki
  60 KB
 • Tabela 1
  275 KB
 • Tabela 2
  221 KB
 • Tabela 4
  210 KB
 • Tabela 6
  196 KB
 • Wyciąg z danych zawartych w załączniku informacja dodatkowa
  38 KB
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki
  56 KB