• Bilans Jednostki Budżetowej
  272 KB
 • Informacja dodatkowa
  1 MB
 • Rachunek zysków i strat jednostki
  266 KB
 • Tabela 1
  415 KB
 • Tabela 2
  416 KB
 • Tabela 3
  871 KB
 • Tabela 4
  543 KB
 • Tabela 6
  539 KB
 • Wyciąg z danych zawartych w załączniku informacja dodatkowa
  271 KB
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki
  262 KB