• Bilans Jednostki Budżetowej
  751 KB
 • Informacja dodatkowa
  306 KB
 • Informacja dodatkowa + Tabela 1 i 2
  1 MB
 • Tabela 4 i 6
  382 KB
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki
  467 KB
 • Rachunek zysków i strat jednostki
  604 KB