• Bilans Jednostki Budżetowej
  89 KB
 • Informacja dodatkowa
  533 KB
 • Rachunek zysków i strat jednostki
  60 KB
 • Tabela 1
  85 KB
 • Tabela 2
  65 KB
 • Tabela 4
  25 KB
 • Tabela 6
  177 KB
 • Wyciąg z danych zawartych w załączniku informacja dodatkowa
  38 KB
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki
  62 KB