• Bilans Jednostki Budżetowej
  946 KB
 • Informacja dodatkowa
  373 KB
 • Informacja dodatkowa + Tabela 1 i 2
  1 MB
 • Tabela 4 i 6
  661 KB
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki
  624 KB
 • Rachunek zysków i strat jednostki
  705 KB