• Bilans Jednostki Budżetowej
  865 KB
 • Informacja dodatkowa
  353 KB
 • Informacja dodatkowa + Tabela 1 i 2
  2 MB
 • Tabela 4 i 6
  388 KB
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki
  569 KB
 • Rachunek zysków i strat jednostki
  650 KB