• Bilans Jednostki Budżetowej
  94 KB
 • Informacja dodatkowa
  305 KB
 • Rachunek zysków i strat jednostki
  63 KB
 • Tabela 1
  294 KB
 • Tabela 2
  219 KB
 • Tabela 4
  62 KB
 • Tabela 6
  189 KB
 • Wyciąg z danych zawartych w załączniku informacja dodatkowa
  41 KB
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki
  55 KB