• Bilans Jednostki Budżetowej
  271 KB
 • Informacja dodatkowa
  502 KB
 • Rachunek zysków i strat jednostki
  266 KB
 • Tabela 1
  491 KB
 • Tabela 2
  492 KB
 • Tabela 3
  748 KB
 • Tabela 4
  628 KB
 • Tabela 6
  405 KB
 • Wyciąg z danych zawartych w załączniku informacja dodatkowa
  276 KB
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki
  261 KB