• Bilans Jednostki Budżetowej
  88 KB
 • Informacja dodatkowa
  148 KB
 • Rachunek zysków i strat jednostki
  63 KB
 • Tabela 1
  303 KB
 • Tabela 2
  248 KB
 • Tabela 4
  50 KB
 • Tabela 6
  178 KB
 • Wyciąg z danych zawartych w załączniku informacja dodatkowa
  39 KB
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki
  56 KB