• Bilans Jednostki Budżetowej
  273 KB
 • Informacja dodatkowa
  648 KB
 • Rachunek zysków i strat jednostki
  267 KB
 • Tabela 1
  497 KB
 • Tabela 2
  498 KB
 • Tabela 3
  742 KB
 • Tabela 4
  621 KB
 • Tabela 6
  404 KB
 • Wyciąg z danych zawartych w załączniku informacja dodatkowa
  275 KB
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki
  263 KB