• Bilans Jednostki Budżetowej
  273 KB
 • Informacja dodatkowa
  496 KB
 • Rachunek zysków i strat jednostki
  265 KB
 • Tabela 1
  498 KB
 • Tabela 2
  372 KB
 • Tabela 3
  301 KB
 • Tabela 4
  318 KB
 • Tabela 6
  298 KB
 • Wyciąg z danych zawartych w załączniku informacja dodatkowa
  272 KB
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki
  261 KB