• Bilans Jednostki Budżetowej
  945 KB
 • Informacja dodatkowa
  288 KB
 • Informacja dodatkowa + Tabela 1 i 2
  2 MB
 • Tabela 4 i 6
  426 KB
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki
  463 KB
 • Rachunek zysków i strat jednostki
  590 KB