• Bilans Jednostki Budżetowej
  87 KB
 • Informacja dodatkowa
  341 KB
 • Rachunek zysków i strat jednostki
  62 KB
 • Tabela 1
  390 KB
 • Tabela 2
  253 KB
 • Tabela 4
  63 KB
 • Tabela 6
  188 KB
 • Wyciąg z danych zawartych w załączniku informacja dodatkowa
  40 KB
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki
  54 KB