• Bilans Jednostki Budżetowej
  272 KB
 • Informacja dodatkowa
  462 KB
 • Rachunek zysków i strat jednostki
  266 KB
 • Tabela 1
  346 KB
 • Tabela 2
  346 KB
 • Tabela 3
  301 KB
 • Tabela 4
  317 KB
 • Tabela 6
  298 KB
 • Wyciąg z danych zawartych w załączniku informacja dodatkowa
  274 KB
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki
  261 KB