Zarządzenie nr 38/V/2024

Zarządzenie nr 38/V/2024 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Białogardzie z dnia 13 maja 2024 roku w sprawie powołania Zespołu do oceny i wyboru ofert na postępowania o udzielanie zamówień publicznych

Zarządzenie nr 38/V/2024

  • Zarządzenie nr 38/V/2024
    252 KB