• Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  269 KB
 • Zapytanie ofertowe na zakup i sukcesywną dostawę mleka, produktów mlecznych, jaj w 2023 rok dla Przedszkola Miejskiego nr 1 i nr 2 w Białogardzie
  353 KB
 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego- formularz ofertowy na dostawę mleka, produktów mlecznych, jaj w roku 2023
  29 KB
 • Załącznik nr 1a do formularza ofertowego- formularz asortymentowo-cenowy
  16 KB
 • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego- oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
  15 KB
 • Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego- projekt umowy
  29 KB