• Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  633 KB
 • Zapytanie ofertowe na "Remont pomieszczenia po byłej kuchni w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Białogardzie, ul. Grunwaldzka 53"
  1 MB
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
  18 KB
 • Kosztorys ofertowy do formularza ofertowego
  125 KB
 • Załącznik nr 2 - Wzór umowy
  20 KB
 • Załącznik nr 3 - Wzór Protokołu odbioru robót
  15 KB
 • Załącznik nr 4 - Dokumentacja Techniczna (cz. I)
  1 MB
 • Załącznik nr 4 - Dokumentacja Techniczna (cz. II)
  239 KB
 • Załącznik nr 5 - Przedmiar robót (docx)
  88 KB
 • Załącznik nr 5 - Przedmiar robót (pdf)
  264 KB
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych i kapitałowych
  17 KB
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień / kwalifikacji
  15 KB

Zapytanie ofertowe na "Remont pomieszczenia po byłej kuchni w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Białogardzie, ul. Grunwaldzka 53"