• SWZ
  464 KB
 • Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy
  19 KB
 • Załączniki nr 1a do formularza ofertowego - FORMULARZ CENOWY część I
  55 KB
 • Załączniki nr 1b do formularza ofertowego - FORMULARZ CENOWY część II
  44 KB
 • Załączniki nr 1c do formularza ofertowego - FORMULARZ CENOWY część III
  25 KB
 • Załączniki nr 1d do formularza ofertowego - FORMULARZ CENOWY część IV
  43 KB
 • Załącznik nr 2 do SWZ. - oświadczenie wykonawcy o nie podl. wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału
  15 KB
 • Załącznik nr 3 do SWZ- oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenia zamówienia z art. 117 ust.4 pzp
  13 KB
 • Załącznik nr 4 do SWZ- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
  15 KB
 • Załącznik nr 5 do SWZ - projekt umowy
  163 KB
 • Załącznik nr 6a do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ I
  306 KB
 • Załącznik nr 6b do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ II
  295 KB
 • Załącznik nr 6c do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ III
  204 KB
 • Załącznik nr 6d do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ IV
  263 KB
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- 15.04.2022 r.
  48 KB
 • SWZ zmiana treści- 15.04.2022 r.
  187 KB