• Zarządzenie nr 55/VI/2022
  5 MB
 • Opis teczki aktowej - załącznik 1
  29 KB
 • Spis zdawczo-odbiorczy akt - załącznik 2
  61 KB
 • Spis zdawczo-odbiorczy akt osobowych - załącznik 3
  46 KB
 • Wykaz spisów zdawczo-odbiorczych - załącznik 4
  46 KB
 • Karta udostępniania akt - załącznik 5
  14 KB
 • Księga udostępniania akt - załącznik 6
  40 KB
 • Protokół zaginięcia akt - załącznik 7
  28 KB
 • Protokół wycofania akt - załącznik 8
  28 KB
 • Spis na brakowanie - załącznik 9
  40 KB
 • Wniosek na brakowanie niearchiwalne - załącznik 10
  33 KB